Dřevěné meče - všechny kategorie

Dřevěné meče, štíty, erby, rytířské doplňky pro děti

Soustředíme se na výrobu a prodej dřevěných mečů pro děti. Tato kategorie obsahuje nejen dřevěné meče, ale veškeré zboží z našeho portfolia, tedy zbraněštíty a rytířské doplňky.

Dětské zbraně

Dětské zbraně z naší výroby jsou bezpečné, určené na hraní dětem, pro dětský šerm, či jako doplně...

Dřevěné meče, štíty, erby, rytířské doplňky pro děti

Soustředíme se na výrobu a prodej dřevěných mečů pro děti. Tato kategorie obsahuje nejen dřevěné meče, ale veškeré zboží z našeho portfolia, tedy zbraněštíty a rytířské doplňky.

Dětské zbraně

Dětské zbraně z naší výroby jsou bezpečné, určené na hraní dětem, pro dětský šerm, či jako doplněk dětského kostýmu. Používáme nezávaddné materiály a vodou ředitelné barvy. Ať už si vyberete pro děti rytířský meč, či štít, děti si s ním užijí vždy spoustu zábavy a naučí se něco i z historie. Naše dětské zbraně a doplňky imitují věrně vzhled skutečných historických zbraní.

Zobrazit

Dřevěné meče - všechny kategorie Počet produktů: 54

Podkategorie

 • Zbroj

  Zbroj

  Zbroj je ochranné odění bojovníka vyrobené nejčastěji z kovu nebo z kůže. Ochrana poskytovaná zbrojí je tzv. ochrana pasivní. Zbroj se v průběhu staletí různě vyvíjela také v závislosti na zeměpisných a kulturních podmínkách. Součástí zbroje jsou helmice a rytířské štíty.

  V našem obchodě naleznete zejména imitaci ochranné zbroje středověkých převážně pěších oddílů od gotiky výše.

  • Zbroje určené k boji vyrábíme ze sololitu (dřevovláknitá deska). Tento materiál jsme zvolili pro jeho pevnost.
  • Zbroje určené k dekoraci vyrábíme z pevné lepenky.
 • Štíty

  Štíty s erby pro děti

  Dopřejte svému malému rytíři kvalitní rytířský štít se skutečným erbem. Každý správný malý rytíř má mít nejen kvalitní dřevěný meč, ale i svůj štít a na štítu erb.

  Štít je obranný prostředek sloužící k odrážení úderů a osobní ochraně bojovníka, štít plní nejen ochrannou, ale i dekorativní funkci. Z maleb na štítu se vyvinul erb. U nás naleznete štíty s erby šlechtických rodů, které tvarově a barevně odpovídají historii.

  Erb na štítu

  Erb má svůj původ zejména u středověkých rytířů, kteří si označovali své brnění a přilbu. Se stále dokonalejší výzbrojí, která pokrývala celé tělo, bylo stále obtížnější rychle rozeznat spojence od nepřítele. Proto byly zavedeny barevné symboly, které se umisťovaly na brnění, štíty a vlajky. Používaly se jednoznačné a kontrastní barvy a tvary, které byly dobře rozlišitelné i na velkou vzdálenost a umožňovaly rychlou orientaci v bitvě a pomáhaly rychle rozlišit spojence a nepřítele.

  Výběr štítu

  Mimo štíty s erby české šlechty prodáváme i vikingské štíty či štíty templářů. U nás si každý malý rytíř vybere.

  Určení štítu

  Naše kvalitní štíty s erby jsou určeny pro rytířské kostýmy, dekoraci, ale i skutečnou obranu proti dřevěnému meči. Používáme kvalitní materiály a zdravotně nezávadné barvy určené pro dětské hračky.

  Výroba štítu

  Štíty vyrábíme ze sololitu, mírně vertikálně prohnuté, jsou opatřeny z rubové strany řemením pro nesení na paži. Naše štíty jsou určeny pro levoruké i pravoruké malé rytíře. Erby na štítu vyrábíme z reklamní fólie vysoké pevnosti odolávající oděru, mají dětskou velikost a jsou vhodné pro děti od pěti do patnácti let.

  Štíty s erby z naší nabídky

  Erb Beřkovských ze Šebířova

  Beřkovští ze Šebířova byli vladyckým rodem, první zmínky o nich jsou z 15. století. Rod byl založen v Šebířově u Tábora a příjmení získal podle Beřkovic na Mělnicku. Kromě Beřkovic měli na Mělnicku další statky (například Liběchov, Libčeves), také jim patřil Kokořín, měli statky na Humpolecku a Benešovsku. Jaroslav Beřkovský ze Šebířova v druhé polovině 16. století cestoval ve službách legáta polského krále po jihovýchodní Evropě až do Cařihradu. Během třicetileté války se Beřkovští ze Šebířova dočkali konfiskace velké části majetku. Jeden z posledních příslušníků rodu Albrecht Eusebius Beřkovský ze Šebířova padl roku 1636, bojoval na švédské straně. Statky Beřkovských ze Šebířova převzali páni z Lobkowicz.

  Motiv erbu Bílá lilie v červeném poli

  Erb Templářských rytířů

  Templářští rytíři byli snad nejmocnější křesťanský rytířský řád středověku. Svůj název mají podle templu (Šalamounova chrámu v Jeruzalémě). Celým jménem se nazývali Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (latinsky Pauperes commilitones Christi templique Salomonici). Známi jsou i pod označením Rytíři templu, templářští rytíři (francouzsky Ordre du Temple), či prostě templáři (francouzsky Templiers). Úkolem řádu templářského bylo chránit křesťanské poutníky cestující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma, zejména před nepřátelskými muslimy. Řád se stával stále mocnější, účastnil se bitev, a nakonec se jeho původní poslání změnilo na ochranu celého Jeruzalémského království.

  Jeruzalémské království (starofrancouzsky Roiaume de Jherusalem, latinsky Regnum Hierosolimitanum) byl státní útvar založený křižáky po první křížové výpravě (1099–1291), rozkládal se na území zvaném Svatá země (latinsky Terra Sancta), dnešního Izraele. Historie Jeruzalémského království je krvavá, neustálý boj proti muslimům po necelých 200 letech království neustálo a před invazí muslimů ho nedokázali ho ubránit ani templáři (a nepochodili ani anglický král Richard I. Lví srdce, francouzský král Filip II. August či římsko-německý císař Fridrich I. Barbarossa, kteří bojovali ve třetí křížové výpravě).

  První zmínka o templářském řádu pochází z roku 1120. Templáři přepravovali z Evropy do Jeruzalémského království peníze a majetek křižáků a z těchto transakcí bohatli, rovzinuli bankovní systém, který začali využívat evropští panovníci a šlechta, vydělávali i na směně evropských měn za platidla, která byla používána v Jeruzalémském království. V českých zemích se templáři oběvili poprvé v roce 1232. Templáři na našem území byli převážně v Praze, Uhříněvsi, moravských Čejkovicích a Jamolicích (na hradě Templštejn). Roku 1312 byl řád zrušen.

  Motiv erbu Rovnoramenný červený kříž s rozšířenými konci

  Erb pánů z Dražic

  Páni z Dražic byli starým panským rodem (vyšší šlechta), který své jméno odvozovali od hradu Dražice u Benátek nad Jizerou. Nejstarším známým předkem byl pražský biskup Jan II. z Dražic, který od roku 1264 působil jako pražský kanovník, později jako mělnický probošt. Jan II. z Dražic vykonával i funkci děkana pražské kapituly. Jan III. z Dražic, synovec Jana II. z Dražic, byl pražským biskupem a blízkým spolupracovníkem krále Přemysla Otakara II, pro kterého vykonával diplomatické úkoly. V roce 1264 vysvětil královskou kapli Všech svatých na Pražském hradě, roku 1266 byl Jan III. z Dražic pověřen papežem Klementem IV. k vymáhání neprávem odňatých statků hrabětem Jindřichem Bavorským salzburskému arcibiskupovi. Rod vymřel roku 1383, kdy skonal bezdětný královský nejvyšší písař Jan V. z Dražic, syn Jana IV. z Dražic, posledního pražského biskupa.

  Motiv erbu Tři zlaté vinné listy v modrém poli

  Erb pánů ze Šelmberka

  Páni ze Šelmberka (Šelmberkové) byli starý český šlechtický rod pocházející z jedné větve rodu Buziců. Prvním držitelem hradu Šelmberku byl Přibyslav z Křimína a Šelmberka, který hrad Šelmberk obdržel roku 1341. Část rodu žila posléze na Moravě, kde Šelmberkům patřily Dřevohostice, Prostějov a hrad Kraví hora u Náměště. Šelmberkové měli majetky i na Krnovsku a část rodu žila ve Slezsku.

  Motiv erbu Černá hlava kance na zlatém štítě

  Erb Žižků z Trocnova

  Vladykové Žižkové z Trocnova byly starým českým šlechtickým rodem, vladykové byli nižší šlechtou. Jiným označením pro vladyku je zeman. Žižkové z Trocnova se jmenují po tvrzy Trocnov v jižních Čechách na Českobudějovicku. Jednalo se o chudý rod, tvrz Trocnov jim patřila pouze z části. Nejznámějším představitelem rodu Žižků z Trocnova byl husitský vojevůdce, hejtman Jan Žižka z Trocnova (později používal i označení z Kalicha). Jan Žižka z Trocnova a Kalicha se narodil kolem roku 1360 v Trocnově a zemřel 11. října 1424 v Přibyslavi. Byl vynikajícím vojevůdcem, autorem Husitské vojenské doktríny a předpokládaným vynálzecem vozové hradby. V dětském věku přišel o levé oko po sečné ráně mečem, v mládí byl zbojníkem (1409–1410), žoldnéřem a královským čeledínem (1410–1419), od roku 1419 až do své smrti v roce 1424 byl husitským vojevůdcem. Zemřel pravděpodobně na následky hnisavého zranění po obléhání hradu Přibyslavi.

  Motiv erbu Rudý rak na stříbrném či bílém poli

  Erby Vítkovců – pánů z růže

  Erb pánů z Krumlova

  Erb pánů z Rožmberka

  Erb pánů z Hradce

  Erb pánů z Landštejna

  Erb pánů z Ústí

 • Doplňky

  Doplňky pro malé rytíře

  V této kategorii najdete oblíbené doplňky pro malé rytíře, například závěs na meč.

 • Helmy

  Helmy, přilby, helmice - nepostradatelná součást rytířské zbroje

  Rytířské helmy (též rytířské přilby či helmice) jsou nepostradatelnou součástí rytířské zbroje. Jejich úkolem je chránit hlavu rytíře v boji. Ochrana poskytovaná zbrojí obecně je ochranou pasivní. Rytířské helmice se v průběhu staletí vyvíjely, lišily se v závislosti na zeměpisných, historických a kulturních podmínkách. Rytířské přilby se zároveň také odlišovaly dle použití, stupně ochrany a pohodlnosti nošení a výhledu bojovníka.

  Proč u nás koupit rytířskou helmici

  Kdo si hraje nezlobí

  Děti si rády hrají na rytíře. Rytíře nedělá rytířem jen dřevěný meč. Rytíř potřebuje zbroj a rytířská helmice je její nedílnou součástí. Je určena nejen jako dekorace, ale i jako ochrana proti dřevěnému meči.

  I herci a filmaři naše helmice ocení

  Naše helmy jsou vhodné nejen pro děti, ale využití nacházejí i při divadelních představeních či ve filmové tvorbě.

  Rytířská přilba na míru

  U nás si můžete zvolit velikost na míru a budete vědět, že vašemu rytíři rytířská helma bude.

  Historicky věrná imitace středověkých helmic

  Snažíme se, aby naše přilby byly historickým helmicím skutečně podobné. Jako materiál pro helmy používáme speciální ekologickou lepenku pomocí unikátní technologie, která zaručuje maximální odolnost, pevnost a lehkost. Nátěr provádíme pomocí nezávadných barev imitujících vzhled kovu, které jsou schválené pro dětské hračky. Pomáhají k dosažení maximální historické věrnosti.

  K rytířským helmám je možno objednat různé doplňkydřevěné meče a štíty s erby.

  Některé z rytířských přileb mají odklápěcí hledí okolo dvou postraních čepů (například útočná rytířská helma).

  Veškeré přilby se snažíme vyrábět tak, aby byli co nejvíce podobné skutečným rytířským helmám. Jak se nám to daří, posuďte sami.

  Jiří Havlis

 • Kolekce

  Kolekce

  V této kategorii najdete oblíbené kolekce pro malé rytíře. Kolekce jsou zvýhodněné sety, soupravy, či balíčky našich výrobků, které Vám usnadní nakupování tematicky a historicky souvisejících produktů.

 • Zbroj

  Zbroj

  Zbroj, ochraná plátová zbroj, chránící tělo rytíře. Do této kategorie patří Kyrysy, nákrčníky, kryty ramen, loktů, paží, kyčlí i nohou.

 • Slamburk
na stránku
Zobrazeno 31 – 54 z 54 položek
Zobrazeno 31 – 54 z 54 položek