Proč nakupovat na našem webu dřevěné meče?

Věrnost

  • Zbraně jsou repliky historických zbraní, jejich design byl konzultován s odborníky na historické zbraně. Můžete zakoupit celý set obsahující meč, štít a přilbu, který je typický pro nějaké historické období, nebo například pro templářského rytíře.

Kvalita a bezpečnost

  • Naše meče se neštípou, mají tupé ostří a zaoblené špičky, takže nemusí být pouze pro dekorativní použití, ale děti si s nimi mohou skutečně hrát a účastnit se rytířských turnajů a klání pod dohledem dospělých.

Rytířské hodnoty

  • Mohou měřit své síly, užívat a tužit se při pohybu na zdravém vzduchu, vštěpovat si rytířské hodnoty, jako je statečnost, věrnost, štědrost, ohleduplnost k ženám (pojem, který je u rytíře spojen se všemi ostatními hodnotami je rytířská čest (honneur) a kurtoazie - rytířská kultura). Udatní malí rytiři se ve hrách zdokonalují v analytickém myšlení, naučí se bránit a bojovat za svou čest, chránit svého pána před dobytím hradu, ubránit se nepřátelskému rytířstvu, chránit dámy před nebezpečím. Spolupráce v boji je naučí týmové koordinace, kterou mohou potřebovat v reálném životě, naučí se něco o historii.

Široká škála využití

  • Naše repliky historických zbraní mohou rovněž sloužit i jako divadelní či filmové rekvizity, nevětší radost udělají jistě ale právě dětem.

Čím se ještě zabýváme

Naší doménou není jen výroba a prodej replik historických zbraní, rovněž pořádáme:

  • historické bitvy
  • rytířské turnaje a klání
  • dobytí hradu

Výrobcem a prodejcem je Jiří Havlis z Borovan.